מגשרים בנועם

גישור • פישור • בוררות • משפחה • עסקי • נדל"ן • יחסי עבודה • שכנות • וועדים

תואר שני בחינוך (.M.Ed) • מנהל מערכות חינוך
בוגר חינוך (.B.Ed) • תעודת הוראה
מגשר/בורר ע"פ וועדת גדות של משרד המשפטים
מורה מוסמך ומרצה בכיר

למודי ניהול רב-תחומי:
מוסמך לרבנות • רב קהילה
מחבר קונטרס "מתכון לשלום בית"

הרב יעקב אברג'ל
054-760-2000
אשקלון